ماده۱ـ ماده (۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده۲ـ در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.
ماده۳ـ ماده (۲۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۲۲ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 19:24 | لینک  | 

اصلاح بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19794 مورخ 26/11/1391
شماره۲۲۸۰۶۰/ت۴۸۴۵۲هـ ـ 21/11/1391
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ نهاد ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود:
در بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸ هـ مورخ 16/3/1391 عبارت «با رعایت قوانین» بعد از عبارت «رئیس هیأت عامل» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا
رحیمی

نوشته شده توسط محمدی در ساعت 19:22 | لینک  | 

در این قسمت"قانون دیوان عدالت اداری"قرار داده شده است جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 21:22 | لینک  | 

در این قسمت متن کامل "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" قرار داده شده است جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 21:12 | لینک  | 

در این بخش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده شده است جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

متن کامل اعلـامیه جهانی حقوق بشر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 20:49 | لینک  | 

بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه ‌قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی‌،اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط ‌اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ‌، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 13:45 | لینک  | 

اصول قانون اساسی در ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدی در ساعت 13:41 | لینک  |